Containertechs miljøpåvirkning

Vi prøver å forurense så lite som mulig

 
     
 
lefttop
 

 

Containertechs miljøpåvirkning

Containertechs miljø policy

Containertech skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

 

Containertechs miljøpåvirkning kan todeles:

•  Den påvirkning vi har gjennom de løsninger vi planlegger og prosjekterer, samt hjelper oppdragsgiver å anskaffe, anlegge/bygge/ installere og deretter drift/vedlikeholde. Dette er den største og mest varige påvirkningen vår virksomhet vil ha på miljøet.

•  Den påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensning og avfall som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Denne påvirkningen er begrenset, men både ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom konkrete tiltak. Med miljø menes her ytre miljø, for eksempel reduksjon av energiforbruk, utslipp av klimagasser og helse- og miljøfarlige stoffer samt reduksjon av ressursforbruk generelt. Containertech har bla bidratt med oppkjøp av FN-godkjente klimakvoter tilsvarende det estimerte utslippet som Containertech vil påføre miljøet vårt. Se innfelt sertifikat

 

Containertech har innarbeidet krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til bl.a. ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at vi gir gode råd til våre oppdragsgivere slik at miljøet ivaretas på en hensiktsmessig måte.

 

Containertech har også utarbeidet miljøkrav til sin egen drift. Vi har bl.a. identifisert miljøtiltak innen områdene energi, transport, avfall og innkjøp. Noen av disse tiltakene er allerede gjennomført, mens noen av tiltakene er mer omfattende og krever mer utredning før de kan gjennomføres. For disse er det laget en plan for gjennomføring. For både miljøhensyn i oppdrag og miljøkrav til egen drift ligger planer om kontinuerlige forbedringer mht. miljøpåvirkning.

 

Klikk her eller på sertifikatet for å se dette hos SFT

Last ned som pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 
righttop