Akkreditert prøvetaker

Mobilt/auto, renseanlegg for tunneldrift

 
     
 
lefttop
 

 

Akkreditert prøvetaker

Utførelse

 

De fleste prøver må være mengde proporsjonale derfor er prøvetakeren utstyrt med en enkel, robust og støysvak kontroller som kobles direkte til en gjennomstrømningsmåler. Ønskes en mer avansert styring kan styringen kobles via renseanleggets PLS som da kan holde kontroll på antall liter renset utslipp etc.

Prøvetageren fungerer ved hjelp av trykk/vakuum prinsippet. Ved startsignal (internt eller eksternt) blåses først sugeslangen ren for deler av den tidligere prøven, som kan være tilbake i slangen. Etter renseblåsingen suges vannprøven opp i prøveglasset til dette er fullt.

Når glasset er fylt, tømmes det overflødige vannet ut, til ønsket mengde (fra 20 ml til 500 ml) er oppnådd. Tømmeventilen åpnes, og vannprøven ledes ned i prøvedunken, hvor prøvene samles.

 

Prøvetaker og gjennomstrøningsmåler kan monteres inne i kontrollcontaineren tilknyttet røret hvor det rensede vannet slippes ut av containeren.

 

Kapasitet

Syklus                  : Ca. 2 min (justerbar 1 - 10 min)

Prøve                   : 20 ml - 500 ml

Sugehøyde            : 0,75 bar abs

Sugeslange           : PVC slange inv. ø 9,0 mm x 2 m

Maks trykk           : 1 bar (ved spyling av prøveslange)

Utløpslange           : Silikon slange inv. ø 9,5 mm x 1 m

Prøvetemp.          : Max. +60 0C

Temperatur          : – 20 - +60 0C

Strømforsyning     : 230V AC og 12V DC

Kabinett               : Rustfritt stål

Kapsling               : IP 55

Dimension            : 165 mm x 410 mm x 235 mm (b x h x d)

 Vi tilbyr også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:
• Vanntrykkforsterkningscontainer.
• Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.
• Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3
• Generatorcontainere for produksjon av strøm.
• Viftestyringscontainere.

 

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv

 

Last ned som pdf

 

 

 

 

 

 

 
righttop