Steamer container

Container med steamer og kjemikaliepumpe

 
     
 
lefttop
 

 

Container for varmtvanns steaming 6'

Utførelse

Container system for varmtvanns steaming av vann.

Anlegget består av mini container med stål dørk og er bygget opp med steamer og tromler

Kort beskrivelse
Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en mini container.

Montert med varmt vanns steamer, kjemikaliepumpe, selvinntrekkende tromler for steamerslange og kjemikalieslange.

Containeren har personaldør er isolert og oppvarmet, slangene på tromlene kan trekkes ut gjennom siden av containeren eller gjennom fronten.

Start og stopp bryter også på utsiden av containeren, dørene kan stå lukket under bruk .

Kapasitet

Mini’ container 

Størrelse: L x B x H = 1600 x 2200 x 2450 mm.

Pumpetrykk 170 bar

Arbeidstrykk 150 bar

Vannmengde 21 – 1260 l/min. – l/time,

Vanntemperatur, justerbar 10 – 140 °C

Automatisk start / stopp system


Vi har også denne type container i 6', 8’ og 10’ størrelse hvor det også er plass til større pumper. Er det behov for å kunne samle vannet i basseng for midlertidig bufferlager har vi dette også i flere størrelser.

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og automatisk rapportering til bruker.

Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:

• Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.
• Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3
• Pumpeforsterkning containere.
• Viftestyringscontainere.

 

 

Last ned som pdf

 

 

 

 

 
righttop