Trykkøkning/vannforsyning i serie

Tank med pumpe og styring

 
     
 
lefttop
 

 

Pumpeforsterker med tank for seriekobling

Utførelse

Pumpestasjonene er beregnet å stå med inngående trykk igjennom ventilen i siden på tanken og kan stå i serie med flere pumpestasjoner etter hverandre uten elektrisk tilknytning mellom. Pumpestasjonene er selvregulerende. Modulen består av en plattform, tank for vann, pumpe, frekvensstyring av denne samt styrt innløpsventil.

Kort beskrivelse
Pumpestasjonene er beregnet å stå med inngående trykk igjennom ventilen i siden på tanken og kan stå i serie med flere pumpestasjoner etter hverandre. Når enheten er påsatt strøm vil ventilen åpne for å fylle tanken. Tanken fylles og ventilen stenger automatisk når nivået i tanken er nådd. Pumpe starter når det er nok vann i tanken og stopper hvis vannstand er under angitt nivå. Pumpetrykk kan leses av på manometer og styres av frekvensomformer og trykkgiver. Pumpen er satt til å pumpe inntil denne når et gitt mottrykk. Dette trykket oppnås bla hvis ventilen på neste pumpestasjon begynner å lukke fordi vanntanken på denne når fylligsnivå. Når mottrykket oppnås, vil trykkgiveren gi signal til frekvensomformeren som reduserer frekvensen til pumpen ned til for eksempel 0 omdreininger. Åpnes ventilen igjen på neste stasjon vil trykket falle og frekvensomformeren vil starte pumpen for å prøve å holde innjustert trykk. På denne måten kan det stå ubegrenset med pumper etter hverandre som ikke har kabel forbindelse mellom hverandre. Ventilen har selvlukking ved strømbrudd. Skulle stasjonene stå på uavhengige strømkurser og en kurs mangle spenning vil ventilen på denne pumpestasjon stenges for å unngå overfylling. Pumpestasjonen starter opp igjen etter strømbrudd uten at det er nødvendig å endre på omformer etc.

Kapasitet
Kapasitet med EVMG 32-7 : 700 l/min pr pumpe

Trykk opp til : 160 mVs

Komponenter
1. Trykkøkningspumpe 15kW

2. Ventil med akkurator, selvstengende

3. Vanntank i glassfiber ca 1 m3

4. Luftfilter

5. Stålplattform galvanisert med gaffellommer og løfteøyne

6. Trykksensor for styring av ventil

7. Trykksensor for utgående trykk

8. Manometer for vanntrykk

9. Uttak for vann med ventil

10. Tilbakeslagsventil

11. El. Skap

Vi har også pumpeforsterkningscontainere i 4’, 6’, 8’ og 10’ størrelse hvor det også er plass til større pumper. Er det behov for å kunne samle vannet i basseng for midlertidig bufferlager har vi dette også i flere størrelser

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og automatisk rapportering til bruker.

Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:

• Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.
• Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3
• Generatorcontainere for produksjon av strøm.
• Viftestyringscontainere.


Last ned som pdf

 

 

 

 

 
righttop