Vannrenseanlegg 100

Mobilt/auto, modulbasert renseanlegg

 
     
 
lefttop
 

 

Vannrens anlegg type 100 med krokløft

Utførelse

SUK Container system for rensing av vann. Renseanlegget består av forsterket krok container 40m3 Sandfang/Oljeutskiller med spesialdesignet coalescer filter

 

Systemet er bygget opp rundt NS-EN 858-1 som angir standardprosedyre for konstruksjon og testing av oljeutskillere og NS-EN 858-2 dimensjonering. Oljeutskilleren er konstruert for olje i fri fase. Det er mulighet for prøvetaking via kran på utgående vannrør.

 

Kapasitet

Kapasitet : 10 l/s (ca 36m3 /t)

Oljefilter : Testet og godkjent etter EN-858, renhetsklasse 1, (mindre enn 5 mg/l restolje).

 

Tilleggsutstyr

Frekvensstyring     : av utepumpe og kontrollere

Regulering av pH - : fra høy PH til 6-8

Regulering av pH + : fra lav PH til 6-8 eller

Tilsetting av          : kjemikalier som flokkuleringsmiddel

Alarmer                 : Fullt sandfang og/eller fullt oljenivå

 

Kort beskrivelse: Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en 40m3 spesial krokløft containere sterk type og med tak som kan heves opp og til en side ved hjelp av hydraulikkpumpe. Vannet pumpes til sand/slam innløpet der det urene vannet bremses opp slik at strømmen i størst mulig grad blir fordelt over hele tankens tverrsnitt.

Sand/slam fang for grovere sedimenter i container og gravimetrisk oljeutskiller med godkjent coalescer filter.

Fra Sandfanget vil vannet og evnt oljefilm renne til oljeutskilleren Det oljeholdige vannet grovskilles som en følge av tetthetsforskjellen mellom olje og vann, oljedråpene vil stige mot overflaten. Det grov rensede vannet presses gjennom en kassettbasert coalescer filterenhet og hvor de små oljedråper smelter sammen til større avskillbare dråper som øker stigehastigheten og avgis på toppen. Vårt coalescer filter har stor kapasitet og varer lengre før vask og er enklere å vedlikeholde enn standard enheter.

Vannet renner ut via overløp som kan tilkobles slanger etc tilpasset ute pumpens kapasitet.

 

Moduler

1. 40m3 spesial krokløft container med godkjent oljefilter (type coalescer)

 

2. Innebygnings skap høyre side pulverlakkert IP65

a. Frekvensomformer programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V 16A og ditto kontakt for utepumpe.

b. Industri lensepumpe 900l/t med 25 meter kabel og 5 polet stikk i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng

c. Alarm for oljeutskiller

d. Alarm for høyt slamnivå

e. PLS for styring av kjemikalie tilsetting og pumpe.

f. Fjerntilkobling og styring via GSM

 

3. Innebygnings skap venstre side pulverlakkert IP65

a. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å nedjustere PH ved behov.

b. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å oppjustere PH ved behov eller som tilsetting av flokkuleringsmiddel. (kjemikaliebeholdere for eksempel på 1000 liter tank ved siden av containeren).

c. Avlesingsdisplay for PH 3. a-, b og c krever at 2.e (PLS) også er installert

 

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og automatisk rapportering til bruker.

 

Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:

 

• Vanntrykkforsterkningscontainer.
• Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.
• Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3
• Generatorcontainere for produksjon av strøm.
• Viftestyringscontainere.

 

Last ned som pdf

 

 

 

 

 

 

 
righttop