Vannrenseanlegg 320

Mobilt/auto, renseanlegg for tunneldrift

 
     
 
lefttop
 

 

Auto vannrens anlegg type 320

Utførelse

 

SUK Container system for rensing av vann. Renseanlegget består av

·                 1 stk 40m3 Sandfang spesial

·             1 stk 40m3 Oljeutskiller med spesialdesignet coalescer filter

·             1 stk 20’ ombygget isolert ISO container

 

Systemet er bygget opp rundt NS-EN 858-1 som angir standardprosedyre for konstruksjon og testing av oljeutskillere og NS-EN 858-2 dimensjonering.

Oljeutskilleren er konstruert for olje i fri fase

 

Kapasitet

Renseanlegget er basert på følgende:

Kapasitet              : 12 l/s (ca 40m3 /t)

Regulering av pH   : fra høy PH til 6-8

Oljefilter               : Testet og godkjent etter EN-858, renhetsklasse 1, (< 5 mg/l restolje).

SS                         : Anlegget er utstyrt med rustfritt hus for posefilter.

                               Utbyttbare filterposer fra 1 til 1000 mikron, kan justeres iht

                               myndighetskrav. Kan bygges ut til dobbelt for kontinuerlig kjøring over

                               lengre perioder eller hvor det er mye substans i vannet.

Det er mulighet for prøvetaking via kran innvendig i containerens kontrollrom.

 

Kort beskrivelse

Anlegget er prosjektert i 3 containere, 2 av disse er 40m3 spesial krokløft containere sterk type og med tak som kan heves opp og til en side ved hjelp av hydraulikkpumpe.
Sand/slam fang for grovere sedimenter i container 1 og gravimetrisk oljeutskiller med coalescer filter i container 2.
Container 3 er en 20’ ISO container som er isolert med lys og varme og som er styringssenteret for systemet.
Anlegg med 2 filtre, utvidet PLS program. Systemet vil fylle det ene filtrene først, når dette er fullt vil det automatisk varsles samtidig som vannet ledes over til neste filter. Det første kan da skiftes mens anlegget fortsatt er i full drift. Anlegget vil deretter bytte mellom filtrene. Det er mange fordeler med dette filtersystemet kontra andre varianter.


Kontrollen styres via 10” farge touchskjerm i containeren (se utsnitt av hovedbilde). Eget bilde for kontrollcontainer og feilrapportering.
Det er lagt opp til automatisk vinterkjøring av anlegget med frekvensstyrt spyling av slanger etc for å redusere muligheten for fryste slanger og basseng.

Tilbehør


Automatisk logging
Iht nye og endrede krav og forskrifter fra myndigheter skal vannprøver for eksempel dokumenteres en gang pr uke. Tradisjonelt er dette er en stor utgiftspost og krever mye interne ressurser ifm prøvetaking, levering og rapportering. Med vår automatiske rapporteringsfunksjon kan denne posten reduseres med ca kr. 200’ årlig

Vi kan montere automatisk avleserutstyr for ammoniakk, partikkelmengde (SS), turbiditet samt hent inn PH kontrolleren for online avlesing. Dataene kan sendes for eksempel som en Excel eller pdf fil fra containeren som vedlegg i e-post. Rapporten brukes som dokumentasjon overfor kontraktspartner/oppdragsgiver.

PH +
Oppjustering av PH hvis startverdier er for lave, kontroller og kjemikaler.

NO3 + NH4
Justering av Nitrat og Ammoniakk, kontroller og kjemikaler.

Vi tilbyr også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:
• Vanntrykkforsterkningscontainer.
• Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.
• Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3
• Generatorcontainere for produksjon av strøm.
• Viftestyringscontainere.

 

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv

 

Last ned som pdf

 

 

 

 

 

 

 
righttop