HMS Container m/gangdør

Kan leveres med AC/varmepumpe

 
     
 
lefttop
 

 

HMS Container med innredning

 

 

Generelt

 

Containertech leverer moduler tilpasset myndighetens krav til førstehjelpsrom og -utstyr samt redningsmoduler for arbeid/opphold i fjellhaller og iht den enkelte brukers behov. Enhetene kan leveres i 8', 10' og 20' containerstørrelser som er de mest praktiske å plassere i bedriften.

 

I forskrift om HMS og § 40. Førstehjelpsrom og -utstyr er det følgende krav til bedriften:

"Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig. Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal være opplært i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes.
Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft, skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste- og gjenopplivingsutstyr.
Dersom arbeidsplassens størrelse, arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig, skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr. I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks. Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket, og tilrettelagt for bruk av bårer."


Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme.
Utvendig tilkopling av telefon, elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/16A med deksel som beskytter mot regn og smuss. Innvendig montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av håndlykter etter behov.

Containeren er isoleret med 50 mm i vegger og 50/70 mm i tak.

 

 

Last ned som pdf

 

 

 

 

 
righttop