Containers sertifisering

Her kan du få re-sertifisert containere

 
     
 
lefttop
 

 

CSC Container inspeksjon og sertifisering

 

ACEP CertificateContainertech har sertifiserte containerinspektører i henhold til IICL. (se nedenfor).
Ta kontakt her for å få sertifisert dine containere

Vi arrangerer befaring og sertifiseringer på verdensbasis, slik det mulig for å ha containere i produksjon.

Fra containeren opprinnelig ble sertifisert (når den var ny) må den re-sertifiseres innen 5 år.
Containertech utsteder et original sertifikatet med nytt ACEP klistremerke på containeren som også har et unikt nummer som korresponderer med det skriftlige sertifikat.

Institute of International Container Lessors (IICL) ble startet i 1971 og i dag har sitt hovedkvarter i Washington, DC.
IICL er aktiv i statlige, lovgivende, toll, skatt, utdanning, teknologiske og miljømessige felt.
IICL var premissgivende i utviklingen av den internasjonale konvensjonen for sikre containere (CSC), den internasjonale avtalen for å opprettholde containere i sikker tilstand. Godkjente kontinuerlig eksamens studier (ACEP), og av gjennomtenkte tolkninger av CSC med den Internasjonale Maritime Organisasjonen. (IMO)
IICL har tatt en lederrolle i utviklingen og i aktivitetene vedr containerstandarder iht International Organization for Standardisering (ISO) og dens nasjonale tilslutninger, senest i utvikling og vedlikehold av koder som brukes i elektroniske overføring av vedlikehold og reparasjon av containere.
IICL tekniske publikasjoner har mottatt verdensomspennende aksept. Nesten 100.000 eksemplarer av de 43 titlene har blitt utgitt siden 1971 og distribuert til over 4.000 bedrifter i mer enn 75 land over hele verden.

IICL inspektørenes sertifiseringsprogrammer ble utviklet i samarbeid med "Educational Testing Service of Princeton, New Jersey", for å oppmuntre til å holde en høy standard i inspiseringen av containere og chassier.

IICL har utviklet Container Inspeksjon Eksamen programmet for ytterligere å fremme viktige saker i næringen, skikkelig inspeksjon, reparasjon, vedlikehold og operative spørsmål. Eksamenen som er basert på ulike IICL manualer, frå eleven til å forstå tekniske forhold og kompleksiteten av vedlikehold og drift av ulike typer utstyr. I forberedelsene til eksamen vil søkeren bli bedt om å studere 6 IICL publikasjoner samt tekniske opplysninger som er baser på alle spørsmålene i prøven/eksamen. IPersoner som passerer IICL container inspeksjon eksamen vil ha et godt grunnlag for videre utdanning i containerindustrien å tillate dem å gå videre til mer spesialisert bransje relaterte spørsmål.

Mer enn 3.600 container inspektører i 69 land, er i dag sertifisert av IICL, og mer enn 1200 bedrifter har ansette med IICL-sertifiserte containerinspektører.

Se sertifiserte inspektører fra Norge i denne linken www.iicl.org/docs/iicl-directory/icnrnorway.htm

 

 

 

 

 

 

 

 
righttop