Container terminology
 

Wat are they talking about?

 
     
 
lefttop
 

 

Container terminologi

Det er tvetydighet på engelsk om betydningen av ordet "container" (fra latin: continere = å omgi/inngjerde), men i forbindelse med denne oversikten betyr ordet en fraktcontainer, enten stor eller liten.
 
I det ”The American Heritage Dictionary” engelsk språklig definerer en container som en "stor gjenbrukes beholder som rommer mindre kartonger til en enkelt forsendelse, designet for effektiv håndtering av last.
I det siste er begrepet container brukt ifm varer i trafikk, som betyr standardisert transport enheter av forskjellige typer, og som har som mål tilpasses til hverandre for at de skal kunne kombineres sammen som "Transport moduler".

 

Dette er fortsatt riktig, men bruken av begrepet har flyttet mer og mer i retning av store eller mellomstore beholdere, som transporteres med bil, jernbane, på båt og (i modifisert form) selv med fly.


Frakt container, i dette tilfellet en delvis ventilert eldre 20 'plywood container


Vekselbeholder Tilhenger med vekselbeholder

Jernbanevogn,
med slide dører
Roll trailer Kassett
Roll trailer med svanehals

Frakt container/beholder betyr en del av transport utstyr som er av permanent karakter og følgelig sterk nok til å være egnet for gjentatt bruk, den er konstruert for å transportere en rekke beholdere, pakker, enhetslaster sammen fra pakkings stedet og til sin endelige destinasjonen ved bruk av vei, jernbane, innlands vannvei og / eller sjø uten omlasting eller annen håndtering av hver pakke enhet. Begrepet "container" er brukt i disse retningslinjene.


Fr
akt container, her en 40' "high-cube" ekstra høy stål korrugert container

... til "permanent bruk, tilstrekkelig styrke og egnethet for gjentatt bruk" hjelper ikke hvis en beholder er feilaktig emballert og sikret.

Skader på containere pga dårlig sikring av lasten

 

Intermediate Bulk Container, (IBC) betyr en forsterket, semi forsterket eller fleksibel bærbar innpakning av:

  1. har en kapasitet på mer enn 3.0 m³ (3,000 liter) for væske eller pulver;
  2. beregnet for mekanisk håndtering og
  3. er motstandsdyktig mot stressfaktorer som påvirker konstruksjonen ifm handling og transport, og er testet for dette.
Forsterket IBC i ramme
Semi forsterket IBC Fleksibel IBC, her en Big Bag

I
ntermodal Transport Unit (ITU)
betyr en container, vekselbeholder eller en semitrailer beregnet for intermodal transport.
Frakt container brukt til intermodal transport

Vekselbeholder brukt til intermodal transport

  Trekkvogn og semitrailer brukt til intermodal transport

Vekselbeholderen betyr en CTU (combined transportation unit) med minst fire låser for å fastgjøre enheten iht ISO standard 1161:1983
En vekselbeholder behøver ikke være stabelbar men den er utstyrt med 4 støtte ben, utviklet spesielt for kombinert vei og jernbanetransport.
Vekselbeholder

Kjøretøy betyr et kjøretøyet basert på vei eller en jernbanevogn, permanent festet til en under ramme og hjul eller chassis og hjul, som lastes og losses som en enhet. Dette begrepet omfatter også en trailer, semitrailer eller lignende mobil enhet, unntatt de som brukes utelukkende for formålet lasting og lossing.
Kjøretøy for vei

Jernbanevogn
En internasjonal standard er nødvendig for standardisering av transport og håndtering operasjoner, for eksempel å sikre ensartet praksis i å plukke opp og sette ned containere ved hjelp av løfteutstyr og bakketransporter eller merking av containere. I tillegg en rekke andre nasjonale og internasjonale publikasjoner, noen som har juridisk makt, dekker et bredest mulig utvalg av egenskapene til disse spesielle containere for rasjonalisert varetransporten eller gir instruksjoner for bruk.

Teknisk komité 104 (TC 104) av International Organization for Standardisering (ISO) var involvert i utarbeidelse av mange av ISO-standarder. Tyske interesser var representert med hensyn til enkelte standarder som ISO Container del-komiteen (SC).
De internasjonale standarder brukes i
N
orge som DIN ISO eller disse dager for det meste som DIN EN ISO.

En viktig regulering som har juridisk makt er publisert i
Norske lover (se her) "Internasjonale overenskomst over sikre Container (CSC)" [International Convention for Safe containere]. Konvensjonen definerer begrepet container som følger:

Article II Definisjoner
Hensikten med denne konvensjon, med mindre dette er uttrykkelig angitt på annen måte,
1. "Container" betyr en del av transport utstyret
   a) av en permanent karakter og følgelig sterk nok til å være egnet for gjentatt bruk
   b) er spesielt designet for å forenkle transporten av varer, av en eller flere av transport, uten omlastinger
   c) designet for å være sikret og / eller lett håndteres, har støpte hjørne for disse formål
   d) av en størrelse slik at området omsluttes av fire ytre nedre hjørner er enten:
    I) minst 14 sq m. (150 sq ft) eller
    ii) minst 7 sq m. (75 sq ft) hvis den er utstyrt med støpte hjørnekasser i topp.
Begrepet "container" inkluderer verken biler eller emballasje, men beholdere når utøvet chassis er inkludert.

I begge standardene

DIN ISO 668, med tittelen "Series 1 ISO beholdere - Klassifisering, dimensjoner og kapasiteter" og i DIN ISO 830 "containere - Vocabulary", containere er definert som følger:
Container: a transport container som er av permanent karakter og følgelig er sterk nok til å være egnet for gjentatt bruk, er spesielt designet for å forenkle transporten av varer, av en eller flere av transport, uten omlastinger, er egnet for mekanisk håndtering, er designet for å være lett pakket og pakket, har en kapasitet på minst 1 m³. I prinsippet, den eneste forskjellen mellom "International Convention for Safe containere (CSC) og DIN ISO-standarder er at det tidligere gir en container areal på minst 14 m² eller 7m ², som en funksjon av støpte hjørner, mens sistnevnte anser beholdere med volum på 1 m³ eller mer skal kalles for beholdere.

 

Tekst og bilder ovenfor kommer fra siden "Container Handbook" (oversatt) 

 

 

 

 

 

 
righttop