Testing av ISO containere

Vi tester ombygde containere

 
     
 
lefttop
 

 

Testing av ombygde containere

ENGINEERINGKvalitets sikring av ombygde ISO containere 
og re-sertifisering av samme
.


Det har over tid vært et problem at godkjente ISO containere i henhold til ISO 1496-1, og som er/blir ombygget i realiteten ikke lenger er godkjent for transport i henhold til de opprinnelige spesifikasjonene og testene. Dette er spesielt i området for "Racking" (den vertikale påvirkning), der større eller mindre deler av vegger og / eller dører inkludert låsestenger er bygget om eller fjernet. Dette har skapt stor usikkerhet bla hos eierne og i markedet om containeren faktisk er sterk nok til å transporteres trygt i samsvar med de opprinnelige kravene.

Containertech har gjort noe med dette.
Vi har laget en test jigg for å kunne dokumentere de tekniske krav som kreves av våre kunder.
Riggen er hydraulisk operert og kan ta 10 'og 20' containere og i høydene 8', 8'6 "og 9'6", hvor begge sideveggene og endedører/vegger er testet i henhold til ISO 1496-1. Alle containere som er bygget der kunden angir spesifikke krav til konstruksjon, kan vi dokumentere og kvalitetssikre før levering fra vårt verksted. Test sertifikatet blir utstedt og om ønskelig med 3dje parts godkjenning. Nye bestillinger som er plassert ved Containertech vil ha den nødvendige dokumentasjon hvis det er påkrevd fra kunden.

Re-sertifisering
Vi har også godkjente inspektører som kan re-sertifisere ISO-containere som har utløpt for CSC, et individuelt nummerert sertifikat er knyttet til container og et skriftlig sertifikatet utstedes. (se her for mer info) Dette vil sikre at containere som sendes med lastebil, jernbane og skip har de nødvendige godkjenninger og kommer frem til destinasjonen og forblir i produksjon.

Kontakt oss dersom du er usikker på om din container trenger å testes eller har behov for re-sertifisereing, ISO containere skal re-sertifisert etter 5 år fra den ble produsert. Det er også mulig å få mer informasjon om sertifisering
her.

 

 

 

 

 

 

 
righttop