Servive på containere

Vi gir deg service og vedlikehold

 
     
 
lefttop
 

 

Service og reparasjon containere/ståmoduler

Vi utfører service og vedlikehold på modulene vi leverer

 


Containertech har servicebil og utfører reparasjon og vedlikehold på enheter i verkstedet vårt i Askim og med mobilt verksted med egne biler i Oslo og på Østlandet.

 

Vi har egne ansatte som er sertifisert av IICL for godkjenning av ISO containere og har vært i besittelse av denne godkjenningen siden 1991, som er nest lengst i Europa


Kontakt oss dersom du vil ha utført service, vedlikehold eller reparasjoner på enheter.

 

 

 

 

 

 

 
righttop